उच्च प्रविधि सामाग्री

  • Tetra-Needle Like Zinc Oxide Whisker

    जिंक ऑक्साइड व्हिस्कर जस्तै टेट्रा सुई

    जस्ता अक्साइड व्हिस्कर जस्तै टेट्रा सुई एक उच्च टेक सामाग्री हो, जो एक नयाँ उत्पादन हामी एक प्रसिद्ध चिनियाँ विश्वविद्यालय, एक 'उद्यम विश्वविद्यालय सहयोग' परियोजना को साथ विकास मा छन्। टेट्रा सुई जस्ता अक्साइड व्हिस्कर को उपयोग को लागी उत्कृष्ट गुण छ। बहु उद्योग मा। सुपर उच्च शक्ति: एकल क्रिस्टल wurtzite संरचना को रूप मा ZnO व्हिस्कर जस्तै टेट्रा सुई, लगभग कुनै संरचनात्मक दोष छ, आदर्श क्रिस्टल जो उच्च यांत्रिक शक्ति र लोचदार मापांक संग सम्बन्धित छ।